חזרה לתוצאות חיפוש

עמדות חקלאים על עשייה סביבתית

מידת ההיכרות של חקלאים בישראל עם ההיבטים הסביבתיים של החקלאות בענפים שהם עוסקים בהם