חזרה לתוצאות חיפוש

עמדות בקרב חקלאים על ממשקים ליצירת מסדרונות אקולוגיים בעמק חרוד

המטרה הכללית של המחקר הנוכחי היא להבין כיצד ניתן לתכנן ולנהל שטחים חקלאיים באופן המאזן ביו ביקוש המזון הגובר מחד ושמירה על הסביבה, על המערכות הטבעיות ועל השירותים אותם הן מעניקות לסביבה, מאידך. המחקר התמקד בעמק חרוד כמקרה מבחן. האזור הוא בעל חשיבות אקולוגית בו מתקיימת חקלאות אינטנסיבית התורמת להפרדה בין שני גושים מרכזיים – הגליל והשומרון. בשנים האחרונות נעשים מאמצים לפתח בעמק מסדרון אקולוגי שיקשר את שני הגושים הטבעיים. מטרת המחקר היתה להבין את עמדות התושבים והחקלאים בעמק חרוד לגבי החקלאות ותפקידיה העכשוויים והעתידיים, ואת הנכונות לאמץ ממשקים אגרו-אקולוגיים קונקרטיים ורלוונטיים לארץ שיכולים לסייע בפיתוח המסדרונות האקולוגיים בפרט.