חזרה לתוצאות חיפוש

סקר להערכת כמויות ואיכויות של המים הנכנסים והיוצאים ממכון החליבה ומחצר ההמתנה

תקנות השפכים והביוב שנכנסו בתחילת ינואר 2016 עוררו סערה לצד חשש בענף. למרות שהתקנות לא הגיעו כהפתעה, אין בכלל ספק כי כניסתן לתוקף מדיר שינה מעיניי העוסקים בענף בכלל ובקרב הרפתנים בפרט. אנו גאים להביא את הדו"ח המעודכן ביותר המסכם עבודת עומק ושיתוף פעולה של בעלי מקצוע מהטובים בענף, עבודה שנעשתה בשיתוף פעולה פורה בין הגורמים המרכזיים בענף, בנושא מורכב וסבוך זה.