חזרה לתוצאות חיפוש

סיכום תצפיות חיפוי קרקע באפרסק מהזן "סמר-סנו"

מטרת התצפיות שהוקמו במושב אלקוש הייתה לבחון את ההשפעות הצפויות מחיפוי קרקע באפסרק מהזן "סמר-סנו" בתחום ייעול השימוש במים, שיפור מערכת השורשים, מניעת עשבייה וביצועי העץ בכלל. ממצאי התצפיות הראו שהתקבל שיפור קל במצב המים בעצי החיפוי. אולם שיפור זה לא התבטא ביבול או בגודל הפרי. לאורך שלוש השנים של התצפית, היבול של עצי החיפוי ועצי הביקורת היה דומה, עם תנודות קלות.