חזרה לתוצאות חיפוש

סיכום ארבע שנות ניטור אקולוגי בפרויקט חקלאות תומכת סביבה בלב השרון

תקציר מתוך חוברת התקצירים של הועידה השנתית למדע ולסביבה באוניברסיטת תל אביב - 2016