דוח מסכם – סביבה חקלאית ושטחים פתוחים כבסיס להקניית ערכים סביבתיים חברתיים


אפריל 3, 2018 דוח מסכם – סביבה חקלאית ושטחים פתוחים כבסיס להקניית ערכים סביבתיים חברתיים

דוח מסכם - סביבה חקלאית ושטחים פתוחים כבסיס להקניית ערכים סביבתיים חברתיים