חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

סביבה חקלאית ושטחים פתוחים כבסיס להקניית ערכים סביבתיים חברתיים

דוח מסכם


המצב עמד בבסיס המחקר שמטרותיו היו: א) לחקור את מודעות הציבור לחשיבותם של שטחים פתוחים בכלל, ושל שטחים חקלאיים בפרט. ב)לבחון כיצד החקלאות מוצגת ונלמדת ע"פ תוכניות הלימודים הרשמיות וחומרי הלמידה הנפוצים. ג) לברר את תפיסותיהם של מומחים בתחומים רלוונטיים באשר לפוטנציאל החינוכי של שטחים חקלאיים בחינוך סביבתי.