חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | מצגת

נופי התרבות החקלאית בישראל הגדרות ופרישה מרחבית

דוח מסכם, מצגת


מטרת המחקר הנוכחי היא להגדיר את נופי התרבות החקלאית בישראל ומרכיביהם, לאתר ולסווג את המצאי הפוטנציאלי, להעריך את חשיבותו לשימור, ולמפותו במערכת מידע גיאוגרפית