חזרה לתוצאות חיפוש

מערכת לניטור אוטומטי של זבוב הפירות הים-תיכוני לחקר הדינאמיקה היומית והעונתית של הזבוב

זבוב הפירות הים-תיכוני הוא מזיק מפתח בהדרים, נשירים ומינים סוב-טרופיים. מערך הדברה יקבל תוספת מידע חיונית אם יימצא פתרון לניטור רציף ואוטומטי של הזבוב. מטרות: א) שיפור אב-הטיפוס של המערכת לניטור רציף שפותח והתאמה שלו לעבודה בשטח; ב) לימוד ראשוני של הדינאמיקה היומית והעונתית של הלכידות. מסקנות והמלצות: הרעיון של ספירת זבובים מתים ברזולוציה של פחות מדקה באמצעות חישה אופטית הוכח קונספטואלית. עדיין המלכודות סובלות מאי-יציבות של רגישות החיישנים וטרם נמצאו פתרונות מעשיים לאספקת האנרגיה הדרושה להפעלת המלכודות כולל אגירה ושידור הנתונים. נראה שהשימוש במלכודות הללו יכול להביא לשיפור בתדירות הריסוסים אך יש לבחון את היכולת הזו באזורים נרחבים יותר.