חזרה לתוצאות חיפוש

מחקר ארוך טווח להבנת השפעת הממשק האורגני על פוריות הקרקע

מחקר רב-שנתי זה הוזמן ע"י ועדת ההיגוי לחקלאות אורגנית מתוך כוונה שיימשך 9 שנים, מהן אושרו עד כה 6. המחקר מתקיים בחלקות קבועות שהוקמו בשני אזורים שונים: גילת (אקלים סמי-ארידי, קרקע לס) ונווה יער (אקלים ים תיכוני, קרקע גרומוסול). המחקר מכסה את רב ההיבטים המכתיבים את פוריות הקרקע בממשק אורגני: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, אקולוגיה ופתולוגיה של הקרקע, עשביה, השקיה ודישון. תכונות קרקע מרכזיות מתועדות לאורך השנים במטרה להגדיר קשרים בין השתנותן עם הזמן לבין מדדי פוריות הקרקע. מטרת המחקר היא לימוד הגורמים והמנגנונים המשפיעים על פוטנציאל הפוריות של קרקעות המעובדות בממשק אורגני והקשרים הקיימים ביניהם ופיתוח אסטרטגיות לטיפוח מכוון של פוריות הקרקע. בשני אתרי המחקר הוגדרו חלקות אחידות אשר הוסבו עם התחלת המחקר לממשק אורגני. חלקות זהות מטופלות מבחינת השקיה ומחזור גידולים באופן זהה לחלקות האורגניות, כמקובל בחקלאות הקונבנציונאלית ומשמשות כביקורות. בממשק האורגני נבחנות 3 רמות יישום של קומפוסט. השוואת סדרות הנתונים הנבדקות תשמש כמדד מרכזי להבנת קצב בניית פוריות הקרקע לאורך זמן בתנאי חקלאות אורגנית. בשנת המחקר השלישית המשכנו לבצע את כל הטיפולים והבדיקות המתוכננים. בהדרגה מתחילים להתפתח הבדלים בין הטיפולים, אם כי רובם עדיין אינם מובהקים סטטיסטית בשלב זה.