חזרה לתוצאות חיפוש

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת וגידול תפוח בממשק ידידותי

פיתוח ממשק גידול ידידותי מחייב תהליך רציף ומשותף של המחקר, ההדרכה והמגדלים וזאת, כדי לתת פתרונות יעילים ויציבים לטווח ארוך לפגעים חשובים בגידול וכן, לפגעים משניים וחדשים המופיעים על רקע השינויים בממשק ההדברה. כחלק מתהליך המחקר המתקיים במטעי תפוח בממשק ידידותי נבדקו במחקר זה אמצעים שונים להדברת מזיקי מפתח ומזיקים משניים שהתפתחו על רקע הפחתת השימוש בתכשירים. ברשימת המזיקים הגורמים לנזק ישיר לפרי שעבורם נדרש למצוא פתרונות נמנים בעיקר זבוב הפירות הים-תיכוני והחדקונית רינכית הוורדניים. הדברת הזבוב מבוססת על שימוש במתקני משיכה וקטילה ובנוסף מתגברים את ההדברה עם קוטלי חרקים לקראת מועד הבשלת הפרי. הריסוס עם קוטלי חרקים פוגע באויבים טבעיים חשובים של יתר המזיקים בגידול וקיים צורך למצוא אמצעי הדברה חליפיים. רינכית הוורדניים מופיעה במוקדים במטעי דובדבן ותפוח והדברתה כיום, מבוססת על שימוש בקוטלי חרקים בתקופת הפריחה. במקרה זה קיים צורך ללמוד את הביולוגיה והאקולוגיה של המזיק כדי להציע פתרונות יעילים לניטור ולהדברה ללא שימוש בתכשירים. ברשימת המזיקים המשניים העיקריים המתפתחים בגידול תפוח ידידותי ניתן למנות את עש האשכול וסס הנמר. הראשון הוא מזיק רב-פונדקאים ובמקרים שבהם הוא מופיע באופן עקבי במטע נדרש לטפל בשיטת "בלבול הזכרים" כאמצעי לשמור על רמה נמוכה של האוכלוסייה. כדי להגביל את התפתחות אוכלוסיית סס הנמר יש צורך להוציא ידנית את הזחלים מהמחילות בענפים הנגועים. נוסף למזיקים אלו הופיע בחלק מהמטעים התריפס Parascolothrips priesneri שגרם לנזק בעלווה ולנשירת עלים. זאת אחת הדוגמאות לאפשרות של הופעת מזיקים חדשים בגידול ולצורך הנדרש בבצוע מעקב קפדני אחר השינויים במגוון הביולוגי על רקע השינויים בממשק ההדברה.