חזרה לתוצאות חיפוש

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת וגידול תפוח בממשק ידידותי – 2012

ממשק גידול תפוח ידידותי מיושם בהצלחה במטעי מודל בשטח כולל של כ-1000 דונם. במטעים אלו נעשה שימוש רב-שנתי באמצעים בררניים שאינם פוגעים באויבים טבעיים במטרה לייצב ממשק הדברה יעיל לטווח ארוך שאינו תלוי רק בתכשירים. תהליך זה דורש סבלנות וסובלנות להופעתם של המזיקים במטע ולמעשה מגלם בתוכו גישה לשינוי התרבות החקלאית. הבסיס העיקרי להצלחת הממשק היא שימוש באמצעים יעילים לטווח ארוך שהסיכוי להתפתחות עמידות כנגדם נמוך. ברשימת האמצעים המתאימים לממשק זה נכללים אמצעים המשפיעים על התנהגות החרק (כגון: שיטת "בלבול הזכרים", פיזור זכרים מעוקרים, שימוש במלכודות ופיתיונות ללכידה המונית ועוד) ואויבים טבעיים. שימור וייצוב הממשק הידידותי תלוי ראש ובראשונה במאמצי הניטור וברמת הסובלנות שמקדיש המגדל לנזק. בעיקר חשוב הדבר בשנים הראשונות כאשר משתנה פאונת המזיקים והמועילים כתוצאה משינוי ממשק ההדברה. גם במקרה זה קיימת חשיבות רבה לניטור קפדני ומקצועי שיעקוב אחר השינויים המתרחשים במטע ויגיב להם בתזמון נכון ובאמצעים מתאימים.