חזרה לתוצאות חיפוש

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת במטעי התפוח – 2010

במטעי התפוח במשקי מודל מיושם בהצלחה ממשק הדברה ידידותי ללא שימוש בתכשירים רחבי טווח ומפירי איזון. הדבר תורם באופן בולט לעידוד הופעתם של אויבים טבעיים, ובעיקר האקרית הטורפת Typhlodromus athiasae, המוכרת כאויב טבעי חשוב של האקרית האירופית. כחלק מהשינויים בפאונה של המזיקים נמצאה עלייה בנזק בפרי הנגרם על ידי החדקונית רינכית הורדניים ועש האשכול אך, בשני המקרים ניתן להפחית את הנזק ביישום אמצעים בררניים מוכרים. הקושי העיקרי הוא ביישום ממשק בררני יעיל להדברת זבוב הפירות הים-תיכוני ובמקרה זה נדרשים פעולות משלימות אזוריות המחייבות את המגדלים להתארגנות הכרוכה בשינוי התרבות החקלאית בכל הקשור לטיפול בפרי שנשאר במטע לאחר הקטיף.