חזרה לתוצאות חיפוש

מחקרים לפיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית – בחינת תכשירים בררניים להדברת זבוב הפירות הים-תיכוני

בממשק ההדברה המשולבת הידידותית נעשה שימוש באמצעים טבעיים ואגרו-טכניים כדי לשמור על רמה נמוכה של אוכלוסיית המזיקים. במטעי התפוח נעשה שימוש מופחת מאוד בתכשירים על רקע יישום הדברה משולבת ידידותית. אחת המגבלות בממשק זה במטעי התפוח הוא השימוש בתכשירים רחבי טווח להדברת זבוב הפירות הים-תיכוני (להלן זפי"ת) הפוגעים באויבים טבעיים ובעיקר בצרעה הטפילית Aphelinus mali המוכרת כאויב טבעי חשוב של כנימת הדם. בעבודה זאת, נבדקו תחליפים להדברת הזפי"ת במטרה לבחור מתוכם תכשירים שאינם פוגעים בצרעה הטפילית. לא נמצאו תכשירים הקוטלים ביעילות את הזפי"ת ואינם פוגעים בצרעה הטפילית. הפתרון האפשרי לבעיה זאת הוא צמצום והפסקת השימוש בתכשירים להדברת הזפי"ת תוך יישום אמצעים חליפיים, כגון: מתקני משיכה וקטילה, יישום קטיף מלא ומיקוד ההדברה לאזורים נגועים בלבד ולא באופן גורף על כל השטח.