חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | מצגת

מודל לטיוב אקולוגי של פסיפס שטחי חקלאות

דוח מסכם, מצגת


הכשרת שטחים לחקלאות, במיוחד לעיבוד חקלאי אינטנסיבי תרמה לפגיעה משמעותית בסובב האקולוגי. פגיעה והרס של בתי גידול מחד, וקיטוע מאידך, הם חלק מההשפעות של החקלאות האינטנסיבית על המערכת האקולוגית הסובבת.