חזרה לתוצאות חיפוש

מודל חישובי להערכת הפגיעה כתוצאה מהעתרה שמקורה בחקלאות ימית באגן הלבאנט

תקציר מתוך חוברת התקצירים של הועידה השנתית למדע ולסביבה באוניברסיטת תל אביב - 2016