מאזן שטחים פתוחים- כלי מוצע למקבלי החלטות – 2011


נובמבר 17, 2017 מאזן שטחים פתוחים- כלי מוצע למקבלי החלטות – 2011

מאזן שטחים פתוחים- כלי מוצע למקבלי החלטות - 2011