חזרה לתוצאות חיפוש

מאזן שטחים פתוחים – כלי מוצע למקבלי החלטות: מקרה בוחן של תרומת השטחים לקיום דבורי הדבש במועצה האזורית חוף אשקלון

בעשורים האחרונים פותחו כלים כלכליים במטרה לסייע למתכננים בכל גזרות התכנון להכניס מרכיבים כלכליים למערכת השיקולים המנחה אותם. הניתוח הכלכליֿסביבתי מתמקד באומדן התועלת מנכסים סביבתיים, בקביעת סדר עדיפויות לשימור נכסים סביבתיים, בבחינת כדאיות שימורם באמצעות ניתוח עלותֿ תועלת ובהצגת כלים להשגת יעדי השימור. הכלים הכלכליים שפותחו עד כה, הצליחו לגוון את מרחב הפעולה של המתכנן באופן מוגבל יחסית. אחת הסיבות לכך היא שהחישובים הכלכליים המקובלים מייצרים ערכים קיצוניים. לעתים הערכים כה קיצוניים עד שמקבלי ההחלטות מתקשים לייחס להם משמעות, אלא מבינים רק איפה "מותר" לנגוס במערכת האקולוגית ואיפה "אסור". כחלופה לדיון הכלכלי הקיים, מוצע להניח שבידינו מערך של נכסים סביבתיים, ולפנינו השאלות הבסיסיות העומדות בפני כל חברה עסקית, בבואה לתכנן את מהלכיה לטווח הארוך: כיצד אנו שומרים על מערך הנכסים הקיים? מה דרכי הפעולה הנכונות שיפיקו את מֵ רב הערך ממערך הנכסים הסביבתיים שבידינו? לצורך הצגת הנושא נבחר נכס אקולוגי אחד באזור גאוגרפי תחום. הנכס הוא מערך אקולוגי שמייצר תנאים מיטביים לדבורי דבש. אופן המדידה הוא באמצעות התרומה של השטחים לתפוקת הדבש. האזור התחום הוא שטחי המועצה האזורית חוף אשקלון. הנכס נבחר בשיתוף ראש המועצה וצוותו, כדי לשפר את הסיכוי לפתח כלי מדיניות יישומי. במסגרת העבודה הוגדרו ומופו 22 קטגוריות שונות לתרומת תכסית שונה לפוטנציאל קיימות הדבורים בשטח המועצה. כל קטגוריה של תכסית קיבלה אומדן ערכיות ממוצע בתחום 0–10, בהתבסס על הערכות מומחים. תאי שטח שתוחמים שמורות טבע ושטחי צבא קיבלו את ערכיותם לקיימות הדבורים, אך גם נקבעו כ"שטחים אדומים", שהם שטחים בעלי חשיבות מיוחדת שהפיתוח ייאסר בהם בכל מקרה. נלמדו תפוקות הדבש של כֿ750,1 כוורות בשטח המועצה בשנים 2005 2010 ,שהפיקו בממוצע קרוב לֿ000,40 ק"ג דבש בשנה. בתוך קבוצה זו, כֿ400 כוורות פעלו בקיץ בלבד, ולאחר הפחתתן עמד הממוצע של התפוקה לכוורת על 1.27 ק"ג בשנה. מראיונות עם דבוראים מצאנו כי הדבוראים מעדיפים להציב את הכוורות שלהם באזורים שנמצאת בהם הצמחייה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר (הדרים ואיקליפטוסים) וגם באזורים בעלי צמחייה טבעית. באזורים טבעיים אלה תפוקת הדבש היא בינונית בלבד, אך הודות לאופי הפריחה שמתפרסת לאורך כל חודשי השנה יש יתרון לצמחייה זו. כך אין צורך לנייד את הכוורות, ותפעול הכוורת קל ביותר. כל הנתונים שנאספו הוכנסו לטבלת הנתונים של שכבת הממ"ג ואפשרו לנו ליצור מפת ערכיות לקיימות דבורים של שטח המועצה האזורית חוף אשקלון. בעזרת מפה זו יש למועצה האזורית חוף אשקלון פריסה גאוגרפית של הנכס הסביבתי - הדבש, ויש לה הכלי לשמור על נכס זה גם במצב של שינויים בשימושי הקרקע. כך לדוגמה, אם המועצה מחליטה על ריצוף שטח ובנייה, שפוגעים בקיימות הדבורים, היא יכולה לפצות בהשבחת שטחים אחרים, למשל על ידי נטיעה של צמחי צוף בצִ די דרכים, שיקום שטחים מופָרים, מזבלות וכו'. הדמיה של מהלך כזה מוצגת בגוף המסמך.