חזרה לתוצאות חיפוש

לימוד והבנת מערכת הכיטינאז במנגנון ההדברה הביולוגית של הפטריה Trichoderma harziaanum