חזרה לתוצאות חיפוש

לימוד ההשפעות ארוכות הטווח של ההשקיה בקולחים על עץ האבוקדו בקרקעות שונים

מטרת המחקר הינה זיהוי הגורמים האחראיים לפגיעה זו בכושר קליטת המים. [...] ניתוח התוצאות הראשוניות שנאספו ב-2010 מצביע על כך שלעצים המושקים בקולחים יש מערכות שורשים פחות מפותחות מאשר לאלה המושקים בשפירים. התופעה הזאת לא נובעת כתוצאה מהשפעה מקומית של תנאי הקרקע על צמיחת השורשים, אלא מהבדלים בצמיחת העץ כולו.