חזרה לתוצאות חיפוש

לימוד האויבים הטבעיים של עש נובר העגבנייה (Tuta absulota) כבסיס לפיתוח ממשק הדברה משולבת של המזיק בגידול עגבניות לתעשיה

העש ט"א התגלה לראשונה בארץ בצפון הארץ בדצמבר 2009 וכיום מצוי בכל הארץ. הגידול העיקרי שנפגע ממזיק זה הוא עגבנייה. בגידולי עגבניות בשטחים פתוחים, בארצות בהן נימצא המזיק, הנזק הכולל מגיע לעיתים למאה אחוז מהיבול, והאמצעי העיקרי להתמודדות איתו הוא הדברה כימית, בה מגיעים עד ל-63 טיפולים בעונה, הגורמים לנזקים רבים לאדם ולסביבה. יעילותה פוחתת במהירות בשל פיתוח עמידות ועלותה הגבוהה מעמידה בספק את כדאיות הגידול. בארצות בהם משתמשים בהדברה משולבת המבוססת על אויבים טבעיים ישנן הצלחות בבקרת המזיק ובהפחתת הנזק לאדם ולסביבה.