חזרה לתוצאות חיפוש

יישום של עציצי מלכודת של שיח אברהם ככלי להפחתת נגיעות בצהבון

מחלת הצהבון בגפני יין בעולם נגרמת על ידי פתוגנים השייכים לפיטופלסמות. פיטופלסמה הינה פרזיט אובליגטורי תוך תאי המתקיים ברקמת השיפה של הצמח הפונדקאי או בתוך מערכת העיכול ובלוטות הרוק של חרקים המעבירים את המחלה. בכרמים ליין בישראל מחלת הצהבון נגרמת בעיקר על ידי פיטופלסמה מטיפוס Stolbur. [...] מצאנו כי למניעת התבססות הוקטור על צמח המלכודת, עליו הוא מקיים מחזור חיים, יש לכסות את השתילים ברשת עליה הוצבו מלכודות דבק צהובות ללכידה וקטילה של הוקטור. שיטה זו דורשת שטח חקלאי גדול יחסית וטיפול מתמיד בצמחיה תחת הרשת ובגיזום הצמח כך שלא "ירים" את הרשת או יקרע אותה. בבדיקה ראשונית [...[ נראה כי שיטה נוחה יותר ליישום בשטח של צמחי המלכודת ומניעת התבססות הוקטור הינה שימוש בעציצי מלכודת לא מכוסים אותם מציבים בתחילת תקופת התעופה של הוקטור ומחליפים בתום כל עונת תעופה. מטרת החלפת העציצים היא לסלק עציצים בהם יתכן והציקדה הנקבה הטילה ומהם יכולים לצאת בוגרים בהמשך (מניעת התפתחות אוכלוסית וקטור בכרם).