חזרה לתוצאות חיפוש

יחסי גומלין בין תכניות לתשתיות לאומיות לבין שימור קרקע וניהול נגר בשטחים פתוחים חקלאיים ואורבניים – סיכום מפגש רחב

חוברת תקצירי הרצאות שנערכו במפגש. משרד החקלאות - אגף שימור קרקע וניקוז, והועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות קיימו בפעם השנייה מפגש רחב בנושא "יחסי גומלין בין תשתיות לבין שימור קרקע וניהול נגר בשטחים פתוחים, חקלאיים ואורבניים". מטרת הדיון הייתה לימוד על פרויקטי תשתית ובחינת פתרונות תכנוניים לניהול נגר ושימור קרקע בשטחים פתוחים, חקלאיים ואורבניים תוך שיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין כל הגורמים. במפגש השתתפו כ-100 איש מהם נציגי משרדי ממשלה, עיריות ראשון לציון, בת ים וחולון, גופי תשתית כגון נת"י, רכבת ישראל ונתג"ז, מתכננים ואדריכלי נוף, רשויות ניקוז, מנהל התכנון, צוות ות"ל, בקרי תכנון, רט"ג, קק"ל ועוד. במהלך היום הוצגו בעיות, פתרונות ותכניות לניהול נגר במרחב האורבני, תכנית האב לניהול נגר בתל אביב, תכנית הצל בתל השומר, נחל איילון באזור אור יהודה ודוגמאות לניהול נגר עירוני בפארק עמק הצבאים בירושלים. בנושאי המרחב הפיתוח החקלאי הוצגה השפעת תכנית שדה התעופה רמון על משטר הזרימות סביבו והצורך בפתרון ניקוז יקר, דוגמאות לפתרונות לריסון ולניצול הנגר מתשתיות בכביש 1 ובכביש 38 ודוגמאות להשהיית נגר במחלף תל קשיש – בכביש 6. הוצגה חשיבותה של הקרקע החקלאית, שיטות עיבוד חקלאי משמר קרקע ומים והשפעת מעבר קווי תשתית על עיבוד חקלאי. המשתתפים למדו ששילוב פתרונות שימור קרקע וניהול נגר מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנון ההנדסי של כל פרויקט ונדרשת הבנה והסתכלות כוללת על אגן הניקוז ולא ראייה מצומצמת ונקודתית - הנגר חוצה גבולות וסמכויות. יש חשיבות למציאת פתרונות לניהול הנגר בתחום כל פרויקט ע"י השהייתו וריסונו כדי לא להעמיס על מערכות הניקוז מחוץ לו. חובה על מתכנני המרחב האורבני לקחת חלק ניכר במשימה זו. תכנון וטיפול נכון מונעים נזקים, חוסכים בעלויות ומנצלים את מי הנגר להחדרת המים לאקוויפר ולהשקיה.