חזרה לתוצאות חיפוש

חשיבות הרכיב הדיפוזי בשטיפת מלחים ממצע קומפוסט באמצעות טפטוף

מצע קומפוסט הינו אחד הפתרונות הזמינים לשיפור אחידות הגידול, כאשר מיושם בתעלה החפורה בקרקע המקומית. לקומפוסט יתרונות ברורים בשל הרקע התזונתי העשיר המצוי בו, אך המליחות הגבוהה דורשת הדחה לפני תחילת הגידול. [...] בניסוי המדווח להלן נבחנה אסטרטגיית חלוקת המים בעת השטיפה. הופעלו ארבע טיפולי חלוקת מי השטיפה, כאשר מנת המים הכוללת של 111 מ"מ, פוצלה לארבע מנות שוות של 22 מ"מ כ"א. [...] מתוצאות אלו ניתן להסיק שלהתקנת מחסום קפילרי ייתרון משמעותי ביותר בייעילות הדחיקה של המלחים ממצע מלוח, ובכל מיקרה עדיף לרכז את מנת השטיפה מאשר לפזרה במספר פעימות.