חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

חקלאות עירונית בישראל

דוח מסכם


החקלאות העירונית הינה מתכונת השואפת לחזור ולשלב בין האוכלוסייה העירונית והעבודה החקלאית. עיקרה, בהחכרה של חלקות קרקע קטנות ,העיר בשולי העיר ובתוכה לתושבי העיר, לצורך עיסוק בעבודות חקלאיות בשעות הפנאי . בדרך כלל הגננים העירוניים מגדלים פרחים וירקות לשימוש עצמי , ומשתמשים בחלקות לצורך נופש, מפגש עם בני משפחה וידידים .החלקות מהוות ביטוי ליצירתיות אישית בתכנון , ומאופיינות בשימוש בחומרים ממוחזרים ומאולתרים ליצירת מקומות ישיבה ,וקישוט אחסון .