חקלאות אינטנסיבית ושמירה על מגוון מינים של זוחלים ודו חיים – האם וכיצד ניתן לשלב בין השניים – מצגת – 2011


נובמבר 20, 2017 חקלאות אינטנסיבית ושמירה על מגוון מינים של זוחלים ודו חיים – האם וכיצד ניתן לשלב בין השניים – מצגת – 2011

חקלאות אינטנסיבית ושמירה על מגוון מינים של זוחלים ודו חיים - האם וכיצד ניתן לשלב בין השניים - מצגת - 2011