חזרה לתוצאות חיפוש

חיטוי תמרים אורגניים מחיפושיות תסיסה באמצﬠות חימום לאחר גדיד

גידול אורגני מחייב שמירה על פרי נקי מחרקים תוך הימנעות משימוש בחומרי הדברה סינתטיים, כיום, הנגיעות בחיפושיות תסיסה במטעי תמרים אורגניים גורמת לנזק כלכלי רב, הטיפול בפרי לאחר גדיד חייב להתבצע באמצעים שאינם כוללים חומרים כימיים (להבדיל ממתיל ברומיד הנהוג בחיטוי פרי לא אורגני), עד לשנת 2003 נערך חיטוי סנסנים מהזן דקל נור אורגני במטע קיבוץ סמר באמצעות CO2, אך עלותו הגבוהה (₪1000 לטון פרי בזן דקל נור) מורידה רווחיות כלכלית באופן משמעותי. מצב זה דורש חיפוש דרכים חלופיות שיאפשרו עלות יצור בעלת רווחיות כלכלית. בגדיד 2002 נוסה חימום מכולה בעזרת מפזרי חום ביתיים, ולאחר מכן בעזרת תנור חממות המשמש גם להעשרה ב-CO2, הפרי על העגלות לאחר הטיפול היה באיכות שיווק טובה, כמו גם איכות החיטוי.