חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

חוברת יום העיון השמיני – 2010


יום העיון ה-8 של נקודת ח"ן 2010

1. שימור מיני צומח נדירים בתוך פסיפס חקלאי בשפלה הדרומית
איתמר גלעדי וירון זיו, המעבדה לאקולוגיה מרחבית, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון

2. שיפור השירותים האקולוגיים של ענף החקלאות – ניתוח הנזקים הסביבתיים מכל אחת מן התשומות בייצור החקלאי
פרופ' נאווה חרובי ושרית שלהבת, מחקר יישומי כלכלי , רחובות

3. שימושים וטרינריים מסורתיים בצמחי ישראל
יאן לנדאו, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

4. אנרגיה וחקלאות בת-קיימא
ד"ר עמית מור, שמעון סרוסי ויובל לסטר, אקו אנרג'י

5 . השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים על אוכלוסיות של חיות בר
דן מלקינסון ונועה בן צבי, אוניברסיטת חיפה

6. "נופים חקלאיים": נופי החקלאות הקדומה בהרי יהודה
מוטי קפלן, תכנון מתאר סביבה