חזרה לתוצאות חיפוש

זיהוי ובחינת אקריות טורפות לפיתוח ממשק הדברה כנגד נמטודות צמחוניות בשדות פתוחים ובבתי צמיחה אורגניים

הצגת הבעיה: בחקלאות האורגנית נמטודות טפילות הן קבוצה חשובה הגורמת לנזקים כלכליים. הנחת היסוד שלנו היא שקיימות בארץ אקריות טורפות שוכנות קרקע המסוגלות להדביר דרגות נעות של נמטודות צמחוניות, ועל ידי כך להפחית את אוכלוסיתן ואת הנזק לצמחים. מטרות: 1. איסוף, גידול, וזיהוי של מיני אקריות העשויות לטרוף דרגות נעות של נמטודות צמחוניות. 2. קביעת כושר הטריפה של מינים של אקריות טורפות במעבדה. 3. איתור מזונות אלטרנטיבים לאקריות הטורפות בקרקע. 4. הערכת יכולת הטריפה של נמטודות עפצים על ידי האקריות, בנוכחות מזונות אלטרנטיביים שונים. מסקנות: מספר מיני אקריות טורפות נמצאו יעילות בהפחתת הנזק שנגרם מנמטודות העפצים. בהמשך אנו מציעים לערוך ניסויים נוספים לשיפור תנאי הקרקע בעציצים, כדי ליצור תנאים אופטימליים לנמטודות החופשיות המהוות מזון אלטרנטיבי, ולאקריות הטורפות במערכת. על ידי כך תוגבר היעילות של ההדברה הביולוגית של הנמטודות המזיקות.