חזרה לתוצאות חיפוש

זבוב התאנה השחור: סוד התקשורת בין הפגה לצרעה המפרה וניצולו להדברת הזבוב

זבוב התאנה השחור (adipata Silba) מהווה מזיק מפתח בגידול התאנה בארץ ומסוגל לגרום נזק כבד בזנים כדוגמת ה׳ברזילאית׳, שאינם זקוקים להפריה כדי לתת פרי. בארץ, בעקבות הוצאה משימוש של תכשירי הדברה יעילים למיגור זבוב זה אין כיום תכשירים מורשים להדברתו, כאשר מלכודות המשמשות ללכידה המונית של זבוב הפירות הים תיכוני כוחן אינן יעיל במקרה זה. הפריית הפגות מתבצעת בעזרת הצרעה בלאסטופגה )�Blastoph psenes aga ,)הנמשכת לנדיפים ספציפיים המופרשים מהפגות כאשר הן מוכנות להפריה. אמנם רוב התאנים המסחריות בארץ אינן זקוקות להפריה לשם הבשלה, אך מגדלי התאנים בארץ מדווחים מניסיון אישי שפרי מופרה פחות רגיש לזבוב התאנה מפרי שאינו מוה פרה. עדויות מהשטח ומידע מהספרות העלו את השערות המחקר הבאות: חלק מהנדיפים המושכים את צרעת התאנה מושכים גם את הזבוב, ולאחר ההפריה מפסיקה הפגה להפריש נדיפים מושכים, אלא נדיפים הדוחים את הזבוב. מחקר זה בא לבדוק את הקשר בין הנדיפים המופרשים מפרי שהופרה ופרי שלא הופרה לבין זבוב התאנה השחור. תוצאות המה חקר, שנערך על תאנים מהזן ׳ברזילאית׳, מצביעות על כך שזבוב זה מטיל באופן מובהק פחות ביצים בתאנים מופרות מאשר בתאנים שאינן מופרות. כלומר, הזבוב נמשך יותר באופן מובהק לחומרים נדיפים הקיימים בפירות לא מופרים מאשר בפירות מופרים. חומה רים אלה יכולים להוות מושכנים פוטנציאליים. נמצאו מספר נדיפים שקיימים בפירות שאינם מופרים ואינם קיימים )או קיימים במינון נמוך( בפירות מופרים. במקביל נמצאו בפירות מופרים מספר חומרי דחייה פוטנציאליים שאינם קיימים )או קיימים במינון נמוך( בפירות לא מופרים. מחקר זה התמקד בזיהוי ואיפיון נדיפי התאנה המושכים הן את הצרעה המפרה והן את הזבוב, כדי לבדוק האם ניתן יהיה בעתיד להשתמש בהם ללכידת זה האחרון במלכודות ללכידה המונית.