חזרה לתוצאות חיפוש

התאמת מוצרי בוצה "סוג א" אפשריים לשיפור תכונות כימיות, ביולוגיות ופיזיקליות של קרקעות

יישום בוצות שפכים "סוג א" ממתקני טיפול עירוניים בשדות חקלאיים הוא הפתרון המועדף בעולם המערבי. שימוש נכון בבוצה ישפר את פוריות הקרקע וישפיע על תכונות פיסיקליות חשובות שלה כגון; תאחיזת מים, יציבות תלכידים, חדירות ומוליכות לגזים ולמים, ופילוג גודל נקבובים. מטרת המחקר הכללית היא לבחון את השפעה של בוצות מתהליכי הכנה/ייצוב שונים על מספר תכונות כימיות ופיסיקליות חשובות של קרקעות חקלאיות בכדי להעריך את מידת התאמתן של בוצות מתהליכי ייצוב שונים לשימושים חקלאיים. [...] נראה שעל מנת לגבש מסקנות מבוססות לגבי השפעת הוספת בוצה על הקרקע והגידול מחקר של שלוש שנים אינו מספיק ויש צורך לשם כך במעקב ארוך טווח.