חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת ‏ממשק ‏ידידותי‏ על‏ מגוון‏ המינים‏ ‏בשטחים ‏חקלאיים ‏ועל היבול ואיכותו‏

בעמק החולה, החל מקיץ, 2010 מתקיים בישובים בית הילל, שדה נחמיה וכפר בלום מיזם להפחתת השימוש ברעלים בחקלאות וקיום ממשק ידידותי. הממשק הידידותי כולל פיקוח בכל ענפי הצומח: נשירים, פרדס, גד"ש וירקות, העדפת שימוש בתכשירי הדברה ידידותיים לאדם ולסביבה, פיזור מלכודות ללכידת בוגרים של זבוב הפירות בחצרות הבתים, במטעים ובפרדסים במשך כל השנה וסניטציה. מטרת מחקר זה היתה לבחון האם ממשק ההדברה מופחת רעלים מעשיר את המגוון הביולוגי בפרדסים ומעלה את שיעור החרקים המועילים, האויבים הטבעיים, של המזיקים בפרדסים. אי לכך, נעשתה העבודה בשני זני ההדרים הדומיננטיים באזור: אשכולית אדומה מהזן "סטאר רובי" והקליף "אור" בפרדס של כפר בלום (הדברה בממשק ידידותי לסביבה) ובפרדס עמיר (הדברה בממשק ממ"קל). בשנת המחקר הראשונה והשניה נמצאו הבדלים באוכלוסיות החרקים המועילים כמו גם המזיקים כתלות בממשק ההדברה. בממשק הידידותי נמצאו יותר מועילים לעץ מאשר בפרדסים המטופלים בממשק הממ"קל, בשני הזנים. בשנה השניה לממשק הידידותי חלה עליה במספר המזיקים אך מגמה זו התהפכה בשנת המחקר השלישית. בהשוואת מגוון המינים ניכר שהממשק הידידותי מאפשר התפתחות של מגוון מינים גבוה יותר מאשר בממשק הממ"קל. בשנת המחקר השלישית בה פרדסי קיבוץ עמיר עברו גם הם לממשק ידידותי חלה עליה במגוון המינים בפרדסים אלו בדומה למגוון בפרדסי כפר בלום. בשני הממשקים לא נמצאה כלל נגיעות בזבוב הפירות הים תיכוני בקטיף ולא דווח על פסילה של פרי בבתי האריזה בשל הימצאות מזיקים כלשהם.