חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת תוספת בוצות מטופלות בשטחים חקלאיים על גורל PPCPs בקרקע ובצמח

הסיכון מחדירת PPCPs לשרשרת המזון יכול להיות מקליטה ישירה של חומרים אלה לצמחים המשמש למאכל אדם, מקליטתם בצמחי מספוא המשמשים להאבסת בע"ח, ומהגעתם למקורות המים. המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי היא ללמוד את השפעת תוספת בוצות שפכים מטופלות לגידולים המושקים במי-קולחים על הגורל של מספר PPCPs אופייניים, זמינותם והצטברותם בצמחים חקלאיים. אחד החששות העיקריים לבריאות אדם בעשור האחרון הוא הסכנות הפוטנציאליות טמונות בריכוזים מוגברים של הורמוני סטרואידים בקרקעות ומים. הורמונים אלה נחשבים לתרכובות משבשי אנדוקרינית )EDCs ,)שעלולה לפגוע בבריאות אדם בעת חשיפה לריכוזים גבוהים, או במקרה של חשיפה לטווח ארוכה לריכוזים נמוכים יותר. במחקר שנערך 3 שנים, שני סטרואידים, אסטרון וטסטוסטרון, נמדדו בצמחי חסה מושקים בקולחין ומים מתוקים וטופל במספר סוגים של תוספים אורגניים. התרומה היחסית של הגורמים השונים, בעיקר מים להשקיה והתוספים, לרמות ההורמונים בצמחי החסה נקבעה. נמצא כי מי השקיה, שהכיל כמויות משמעותיות של הורמונים, הייתה ההשפעה המשמעותית ביותר, ואילו לתוספים האורגניים השפעה מועטת בלבד על רמות הורמונים בחסה. רמות ההורמונים בצמחים בהשוואה להמלצת FDA לצריכה יומית במזון, ונמצאו מעבר לרמה המומלצת )כאשר הוא נצרך על ידי אדם טיפוסי(, ולכן יכולות להיות השפעות פיסיולוגיות שליליות. תוספים אורגניים שמקורם בבוצות הם מקור אחד להמצאות ג'מפיברוזיל בקרקע. על סמך התוצאות ניתן להסיק שהוספת תוסף אורגני לקרקע יגביר במידה ניכרת את הספיחה של ג'מפיברוזיל בקרקע כולה. מאידך תוספת בוצה/קומפוסט המכיל ג'מפיברוזיל יגדיל את ריכוז החומר בתמיסת הקרקע. כתוצאה מהספיחה היחסית חלשה שלה וכן בגלל הקשירה שלה לחומר אורגני מומס יתכן שלאחר השקיה ריכוז הג'מפיברוזיל בתמיסת הקרקע עלולה להיות גבוה. תופעה זאת יהיה חשובה בעיקר בקרקעות קלות. נוכחות DOM בתמיסת הקרקע יגביר שחרור הג'מפיברוזיל לתמיסת הקרקע מהקרקע עצמה. מקדם הקשירה על בסיס פחמן אורגני (KOC (של הג'מפיברוזיל עם DOM גבוה בסדר גודל ממקדם הספיחה שלה עם הקרקע או עם הקרקע שקיבל תוסף אורגני כך שהוספת בוצות/קומפוסט לקרקע עלולה להגביר תנועת ג'מפיברוזיל לעומק הקרקע ולמי-התהום. בניסוי ליזימטרים נבדק קליטת PPCPs ע"י חסה שגדלו במספר קרקעות עם תוספים אורגניים שונים. השקית החסה נעשתה עם קולחין ו/או מים שפירים. נמצא רק 2 חומרים בחסה – הקרבמזפין והקפאין )בניסוי שדה סמוך לא נמצא קליטה של אף חומר ע"י חיטה(. לא נמצא השפעה משמעותית של סוג הקרקע ו/או התוסף האורגני אבל נמצא השפעה של השקיה בקולחין בדומה בקליטת ההורמונים. בדיקה של חסות מסחריות הראו שהריכוזים הגבוהים ביותר היו דווקא בחסה האורגנית.