חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת תדירות הפיזורים של הצרעה הטפילית Eretmocerus Mundus על ההדברה הביולוגית של כנימת עש הטבק בגידול פלפל אורגני

הניסיונות בוצעו בשני זנים של פלפל מתוק במנהרות עבירות מכוסות רשת 50 מש'. פרטים בוגרים של המזיק כנימת עש הטבק (Grennadius (tabaci Bemisia פוזרו בכל מנהרות הניסוי להתבססות, שבועיים לפני הפיזור של הצרעה הטפילית צרעת המונדוס, Mercet mundus Eretmocerus. המספר הכללי של הצרעות שפוזרו בכל המנהרות היה זהה, אבל תדירות הפיזור הייתה כדלקמן: פיזור 2 פרטים למ"ר כל שבוע במשך 4 שבועות, פיזור 4 פרטים למ"ר פעמיים בהפרש של שבועיים, פיזור 8 פרטים למ"ר פעם אחת. התוצאות נמדדו על ידי ספירת נימפות מוטפלות של כנימת עש הטבק בדגימות עלים, ועל ידי ספירה של פרטים בוגרים של כנימת עש הטבק על מלכודות דבק צהובות. בשנה הראשונה לניסוי פוזרו פרטים בוגרים של צרעת המונדוס, טיפול הפיזור היעיל ביותר היה פיזור חד פעמי של 8 פרטים למ"ר. בשנה השניה לניסוי פוזרו גלמים של צרעת המונדוס. טיפול הפיזור היעיל ביותר אשר התקבל בתוצאות פרלמינריות אלו היה פיזור צרעת המונדוס 2 פרטים למ"ר כל שבוע למשך 4 פיזורים. כמו כן היתה חדירה של הצרעה הטפילית אנקרסיה spp Encarsia למנהרות במהלך הניסוי, צרעה זו נמצאת באופן טבעי בערבה.