חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת קומפוסט על אפרסק

במטע אפרסק מהזן 1880 יושם קומפוסט בפיזור עילי ובהצנעה בשיעור של 4 מ"ק/ד'. הוא הושווה לפיזור רסק עץ (פיזור יחיד ב-2011) ולביקורת לא מטופלת. כל הטיפולים דושנו כרגיל בדשן מינרלי, כמקובל. גם בשנה זו (השלישית לניסוי) התקבל פרי גדול יותר בעקבות הצנעת הקומפוסט, או פיזורו העילי.