חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | מצגת

השפעת פרחי בר בשולי שדות חקלאיים על שירותי האבקה של מאביקי בר ומאביקים

דו"ח מסכם למחקר ומצגת


האבקה על-ידי דבורים חיונית ליצירת פירות וזרעים בגידולי חקלאות רבים. בנוסף לדבורי דבש מסחריות קיימים מינים רבים של דבורי בר היכולים לספק שרותי האבקה משמעותיים לגידולי החקלאות. על-מנת לקבל שרותי האבקה מקסימליים מדבורי הדבש ומדבורי הבר חשוב להכיר את השפעת הממשק בשדה ובסביבתו על אוכלוסיות הדבורים ועל רמת פעילותן. אחד מהגורמים המרכזיים המשפיעים על שפע ומגוון דבורים ופעילותן הוא כמות משאבי השיחור בסביבה. בשטחים חקלאיים, צמחי בר הפורחים בשולי שדות ומטעים עשויים לחזק אוכלוסיות של דבורים באזור, אולם מנגד, עלולים גם להתחרות עם הגידולים החקלאים על המאביקים. במחקר זה בחנו את ההשפעה של פריחת בר בשולי שטחים חקלאיים על מגוון ופעילות דבורי דבש ודבורי בר בשני גידולים הנבדלים בעונת הפריחה ובאטרקטיביות למאביקי בר – שקדים וחמניות. בכל אחד מהגידולים נדגמו 5 זוגות של חלקות – בסמוך לפריחת בר ובמרחק של לפחות 250 מטר ממנה. המדדים שנדגמו היו: בשקד ובחמנית – תדירויות ביקורים (דבורים וחרקים אחרים), בשקדים – איסוף צמידות, שקילתן ומיונן לפריחת בר לעומת שקד, בחמנית – לכידה של דבורי בר וזיהויין. בשקדים, תדירות ביקורי דבורי הדבש וכן משקל הצמידות הכולל שנאסף היה גבוה באופן מובהק בקרבת פריחת הבר לעומת רחוק ממנה. לעומת זאת, פרופורציית צמידות השקד היתה נמוכה יותר בקרבת פריחת הבר. בחמניות, תדירות ביקורי דבורי הבר וכן מספר הפרטים והסוגים שלהן היו גבוהים בקרבה לפריחת הבר לעומת רחוק ממנה. הרכב סוגי דבורי הבר נבדל משמעותית בין שולי השדה הסמוכים לפריחת הבר לעומת השוליים הרחוקים ממנה וכן ביחס לאזור פריחת הבר. תוצאות המחקר מראות כי פריחת בר בשולי שדות ומטעים לא רק שאינה גורעת משרותי האבקה שמקבלים גידולי החקלאות, אלא אף מעלה את פעילות המאביקים (דבורי דבש מסחריות ודבורי בר כאחד) ואת חוזקן של כוורות דבורי הדבש בשטח. בנוסף, נוכחות פריחת הבר תורמת לתפקוד האקולוגי של השטחים החקלאיים כבתי גידול למאביקי בר. לכן יש חשיבות בשמירת כתמים לא מעובדים עם פריחת בר באזורים חקלאיים מסיבות חקלאיות ואקולוגיות כאחד ויש לבחון את השפעתם על גילדות נוספות בעלות חשיבות חקלאית.