חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת הקולחים על המיקרוביולוגיה של הקרקע: אינטראקציות עם חומר אורגני מומס, מינרלים והצמח

נמצא כי מערכות האינקובציה לא מייצגות היטב את המצב בשדה. בשדה נתגלו שינויים משמעותיים הן בפעילות המיקרוביאלית במהלך עונת ההשקיה והן בהרכב חברת החיידקים. שינויים אלו נעלמו בעונת החורף ושבו מחדש עם התחלת ההשקיה בכל שנה מחדש.