השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים- 2010


נובמבר 17, 2017 השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים- 2010

השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים- 2010