השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים – מצגת – 2010


נובמבר 17, 2017 השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים – מצגת – 2010

השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים - מצגת - 2010