חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | מצגת

השפעת המארג הנופי של שטחים חקלאיים על אוכלוסיות של חיות בר – 2010

דו"ח מסכם למחקר ומצגת


סוגיית המחקר: יחסי הגומלין בין שטחים חקלאיים לאוכלוסיות היונקים ברמת הגולן
– אופי שימושי הקרקע
– המבנה המרחבי של השטחים החקלאיים
– פעילות חקלאית היקפית
שאלת המחקר: מבנה חברת היונקים הגדולים, ואופי פעילות הפרטים – השוואה בין שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים

סיכום:
-באזורים החקלאיים נצפתה פעילות רבה יותר של בעלי חיים, הן מבחינת מספר התמונות, והן מבחינת מספר המינים. יש לסייג ממצא זה עקב הפסקת פעילות של אחת המצלמות.
– הפעילות באזורים החקלאיים גורמת להבדל מובהק באופי הפעילות היממתית של בעלי החיים
– באזורים החקלאיים נצפו מינים פליטי תרבות (כלב, חתול) שגם להם השפעה על אופי פעילות היונקים ומבנה החברה