חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת גורמים ביוטיים ואביוטיים על התבססות, הישרדות ופעילות בפילוספירה, של מדבירים ביולוגיים למחלת העובש האפור המיושמים במשולב