חזרה לתוצאות חיפוש

 השמוש בפרומון המין של הכנימה הקמחית של ההדר PLANOCOCCUS CITRI להדברתה