חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

הרפורמה במחירי המים ומנגנון התמיכות בחקלאות, חלק ב

דו"ח מסכם למחקר - חלק ב


בחלק זה נציג המלצות אשר עשויות להגביר את ההשפעות החיוביות של הרפורמה בהיבט הסביבתי ולמזער את ההשפעות השליליות. החלק הראשון יציג כלים כלליים אשר עשויים לשרת מטרה זו, יחד עם סקירה כללית של הכלים המשמשים כיום בארץ. בחלק השני נציג מנגנון שלם אשר מטרתו לשמש כחלק ממנגנון הרפורמה ולהחליף חלקים בו. חלק מן הכלים המוצגים בחלק הראשון עשויים לשמש במקביל עם המנגנון המוצע בחלק השני.