הרפורמה בחוק התכנון והבנייה – היבטים סביבתיים וחברתיים – 2010


נובמבר 17, 2017 הרפורמה בחוק התכנון והבנייה – היבטים סביבתיים וחברתיים – 2010

הרפורמה בחוק התכנון והבנייה - היבטים סביבתיים וחברתיים - 2010