חזרה לתוצאות חיפוש

הקונפליקט בבקעת בית נטופה בין שימור אקולוגי לבין פיתוח חקלאי

תקציר מתוך חוברת התקצירים של המארג: יום עיון שירותי המערכת האקולוגית בישראל - 2012