חזרה לתוצאות חיפוש

הפחתת ניזקי אקריות הריזוגליפוס בבצל ע"י דיכוי פטריית הפוזריום באמצעים ידידותיים לסביבה

הבעיה: בצל ושום נפגעים באופן חמור ע"י אקרית הקרקע Rhizoglyphus robini, הנפוצה בישראל. האקרית ניזונה על האיברים התת-קרקעיים של הצמח ומובילה למותו. כיום ההתמודדות היחידה עמה היא בעזרת תכשירים שרעילותם גבוהה, קיימת עמידות כנגדם ולאחרונה רובם נאסרו לשימוש. הנחת העבודה התבססה על ממצאים קודמים שאקריות הקרקע נמשכות לפטריות פתוגניות ואז מתרבות וגורמות לנזק כלכלי. מסקנות: אנו נמצאים בשלב מוקדם מדי של הניסוי מכדי להסיק מסקנות - ונמשיך כמתוכנן במחקר.