חזרה לתוצאות חיפוש

הפחתת גורמי מחלה שוכני-קרקע באמצעות יישום בוצות שפכים מפוסטרות

פיתוח חלופה להדברה של גורמי מחלה שוכני קרקע בשדה באמצעות בוצות סוג א'.