חזרה לתוצאות חיפוש

הערכת נגר וסחף מטיפולים שונים, במהלך ניסוי המטרה בתנאי שדה, במסגרת ניהול ממשק אגני בר-קיימא