חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

הערכה ותכנון מסדרונות אקולוגים על בסיס ניתוח מערכתי של מדדים סביבתיים והערכת דגמי מגוון מינים

דוח מסכם