חזרה לתוצאות חיפוש

היבטים כלכליים ארוכי טווח של השימוש במי קולחים בחקלאות

תקציר מתוך חוברת התקצירים של הועידה השנתית למדע ולסביבה באוניברסיטת תל אביב - 2016